Giải pháp Web Combo Hosting Giá Rẻ tốt nhất dành cho bạn

Gói 01
3.000.000 đ
Thời Gian Sử Dụng: 3 Năm
Sức mạnh vi xử lý & bộ nhớ: 1X
Dung lượng lưu trữ: 10G
Băng thông: 100 GB
Control Panel Mạnh mẽ
Đảm bảo 99.9% Uptime
1 Website
1 Email
My SQL: 2
Đặt mua
Gói 02
4.500.000 đ
Thời Gian Sử Dụng: 3 Năm
Sức mạnh vi xử lý & bộ nhớ: 2X
Dung lượng lưu trữ: 20G
Không Giới Hạn
Control Panel Mạnh mẽ
Đảm bảo 99.9% Uptime
Web Không Giới Hạn
Email Không Giới Hạn
My SQL: Không Giới Hạn
Đặt mua
Gói 03
6.500.000 đ
Thời Gian Sử Dụng: 3 Năm
Sức mạnh vi xử lý & bộ nhớ: 4X
Dung lượng lưu trữ: 30G
Không Giới Hạn
Control Panel Mạnh mẽ
Đảm bảo 99.9% Uptime
Web Không Giới Hạn
Email Không Giới Hạn
My SQL: Không Giới Hạn
Đặt mua

Tốc độ - an toàn - ổn định